AI đang cướp mất công việc của nhiều người, nhưng lại mở ra những cơ hội mới cho ngành lập trình

AI, robot và các hệ thống tự động hóa sẽ có thể thực hiện hầu hết các công việc của nhân loại. Nhưng những điều đó cũng một phần khiến cuộc sống bạn có vài [...]

By | November 28th, 2017|Categories: tin tuc|0 Comments